1. Yiyo Sarante - Me Voy Pa La Calle
  2. Yiyo Sarante - Corazon De Acero
  3. Yiyo Sarante - Sal De Mi Vida
  4. Yiyo Sarante - Estas Donde No Estas
  5. Yiyo Sarante - Tres Semanas
  6. Yiyo Sarante - Tierra Mala
  7. Yiyo Sarante - Se Que Te Amare
  8. Yiyo Sarante - Quedate
  9. Yiyo Sarante - Preguntale
  10. Yiyo Sarante - Pirata
  11. Yiyo Sarante - Lo Que Un Dia Fue No Sera
  12. Yiyo Sarante - La Maldita Primavera
  13. Yiyo Sarante - Hey
  14. Yiyo Sarante - En Bandolera
  15. Yiyo Sarante - El Dolor
  16. Yiyo Sarante - El Amor De Mi Vida
  17. Yiyo Sarante - Dime
  18. Yiyo Sarante - Candela